Prípadová štúdia – Agresívny bullmastiff Buly

Popis nežiaduceho správania
Bullmastiff Buly je agresívny na iných psov, opakovane napáda psi, pričom napadnutie je rýchle a tiché, nepovolí zákus a drží svoju obeť.


Bulyho príbeh:
Buly je 6 ročný bullmastiff. U svojho pôvodného majiteľa žil osamotene (bez ďalších psov – t.j. svorky) na záhrade pri rodinnom dome priamo pri lese. Už v tomto období sa stalo, že zabil dvoch psov, ktorí sa omylom dostali do jeho záhrady – do jeho teritória. Okrem týchto dvoch psov usmrtil aj srnca, ktorý prišiel z lesa do záhrady. Jeho pôvodný majiteľ sa sťahuje do zahraničia a pre Bulyho našiel nového majiteľa (Angličan žijúci a pracujúci na Slovensku) . Ten však už vlastní 3 zlatých retríverov. Keď si nový majiteľ priniesol Bulyho k sebe domov, Buly opakovane napadol retríverov. Bulyho agresia na retríverov bola neočakávaná a tichá, zákus silný. Takého napadnutie sa opakovalo 3x a nový  majiteľ sa rozhodol, že vyhľadá odbornú pomoc a obrátil sa na nás, aby sme Bulyho prevychovali a tým aj zachránili.


Naše riešenie
Vysvetlenie dôvodov nežiaduceho agresívneho správania:
Pri hľadaní odpovedí a riešení Bulyho problému sa musíme pozrieť jednak na charakter plemena Bullmastiffa a jeho osobný príbeh, v ktorom nájdeme vysvetlenie jeho agresie.
Bullmastiff ako plemeno je inteligentný pes verný svojmu pánovi. Je vynikajúci strážca majetku a majiteľa, jeho masívna sila je spojená s rýchlym a tichým zásahom. Nikdy neútočí bezdôvodne. Má veľmi vyrovnanú povahu. Miluje svojho pána a celú rodinu. Je kedykoľvek pripravený ich brániť. Pri tomto plemene je nevyhnutná socializácia v šteňacom období a veľmi zle znáša samotu.
Už teraz môžeme nájsť prvé príčiny jeho nežiaduceho správania – žil sám bez iných psov na záhrade, bez dostačujúcej socializácie k iným zvieratám. Tomto plemeno samotu vníma ako trest. Z dlhodobého hľadiska jeho nespokojnosť a depresia rastie, môže sa preklopiť do nežiaduceho správania – napr. agresie.
Buly ovládal trochu základné povely, ale nebolo s ním cvičené pravidelne a dôsledne. Toto plemeno vyžaduje tréning. Absencia tréningu mohla v Bulyho hlave spôsobiť oslabenie vodcovskej pozície majiteľa a prehĺbiť Bulyho zmätok a celkovú nespokojnosť. V tomto zmätenom psychickom rozpoložení sa mu to proste v hlave preplo. Nezabudnime, že bullmastiff je výborný strážca o ochranca majetku a rodiny. V jeho chápaní, len ochraňoval svoje teritórium, keď zlikvidoval dvoch psov a srnca, ktorý prišli na jeho záhradu. Dôležité pre Bulyho je len to, aby mu človek dal limity a Buly vedel, čo má v danej situácii robiť. Aby si to sám nevyhodnotil a sám sa nerozhodol: likvidujem všetko čo chcem. Tu ho musí usmerniť človek, aby sa jeho správanie vrátilo do normálu.
Problém u nového majiteľa nastal, keď priniesli Bulyho do nového teritória a svorky. Pôvodná svorka pravdepodobne neprijala Bulyho bez problémov. Nový pes reaguje na neprijatie do svorky podľa svojho charakteru – je ustráchaný a utiahne sa, alebo sa bude chcieť presadiť aj za cenu agresie. Buly si vybral druhú cestu. Takisto treba poznamenať, že predtým vo svorke nežil a pravdepodobne mal problém sa vo svorke zorientovať. V očiach ľudí je on ten vinný, lebo on napadol retríverov. Správne riešenie, ak si chceme doniesť domov ďalšieho psa do svorky je, najprv sa stretnúť vonku na neutrálnej pôde nikoho, tam sa psi zoznámia. Pri vstupovaní cez bránku alebo dvere domov do ich teritória, musia všetci psi čakať vonku na povel pána, ktorý musí vojsť prvý a počká, kým sa všetci psi ukľudnia a potom ich pozve na povel domov. Týmto dáva majiteľ psom na zreteľ, kto tu velí, a dáva všetkým psom najavo, že on sa rozhodol, že nový pes má také isté právo byť v jeho teritóriu ako tí pôvodní psi. Ak sa jedná o psa, pri ktorom máme pochybnosti, že by sa mohol prejaviť agresívne, a chceme sa tomu vyvarovať, dáme psovi náhubok a necháme ho behať vo svorke s pusteným dlhým vodítkom. Cez dlhé vodítko ho budeme schopní pri prvých náznakoch korigovať. Nikdy nenecháme psov bez dozoru.
Nakoľko si nový majiteľ nevedel poradiť, obrátil sa na nás a dal nám Bulyho do prevýchovy.


V našej škole Labka sme Bulymi pripravili režim, ktorý mal za cieľ, aby sa Bulyho myseľ zresetovala a aby sa mohol stať bezproblémovým členom novej svorky. Režim obsahoval nasledujúce kroky, vždy v tomto poradí:


1.    fyzická aktivita, ktorá zbavila Bulyho prebytočnej naakumulovanej energie. Zvolili sme dva krát denne beh pri bicykli. Buly behal aj s ostatnými psami, aby si uvedomoval ako funguje svorka na čele s človekom, ktorý usmerňuje psov pri behu pri bicykli. Nakoľko bol Buly na začiatku prevýchovy a vedelo sa, že sa jedná o prípad s agresívnym správaním voči iným psom, mal Buly náhubok.

 • beh_psa_fyzicka_aktivita

2.    precvičovanie základnej poslušnosti – týmto sa dosiahne  ujasnenie vedúcej pozície človeka, ktorý riadi Bulyho správanie, a taktiež je to spôsob ako psa unaviť na mentálnej úrovni. Samozrejme Buly bol motivovaný za dobre odcvičený cviky pamlskami. A samozrejme prejavy náklonnosti až nakoniec.

 • 1buly_poslusnost_psa_pri_nohe
 • 2buly_poslusnost_psa_sadni
 • 3buly_poslusnost_psa_sadni
 • 4buly_poslusnost_psa_povel_k nohe
 • 8buly_vycvik_psa_prejav_naklonnosti
 • 9buly_vycvik_psa_pochvala

3.    po odcvičení dostal Buly za odmenu hru – naháňanie loptičky .Opäť sa jedná o hru riadenú človekom – opäť upevňujeme u psa chápanie človeka ako vedúceho svorky, ktorý rozhoduje o všetkom, aj o tom, že hra začne a končí a aj o jej priebehu.

 • hra_pes_lopticka
 • hra_psa_s_loptickou
 • hra_so_psom_lopticka
 • hra_so_psom_s_loptickou
 • pes_sa_hraje
 • pes_sa_hraje_s_loptickou


4.    výsledkom je submisívny pes – pes, ktorý spokojne akceptuje nadriadenú pozíciu človeka. Pes je v tejto pozícii spokojný, je to stav, po ktorom túži. A s radosťou plní pánove príkazy. Jeho existencia má zmysel, lebo vie, že má pravidlá, ktoré treba dodržiavať.  Výraz pokory a spokojnosti je zreteľný z jeho tváre. Submisívny pes nie je agresívny na ostatných psov, funguje bez problémov s ostatnými.

 • Bullmastiff
 • psi_vo_svorke
 • socializacia_psi
 • socializacia_psia_svorka
 • socializacia_psov
 • socializacia_svorky_psov
 • svorka_psi
 • svorka_psov

Video - Kontrolné stretnutie s novým majiteľom a jeho svorkou retríverov po 5 týždňovom výcviku a video, ktoré nám poslal majiteľ, ako sa doma na dvore hraje Buly so svojou psačou svorkou.

Slová majiteľa : „Konečne vidím nádej, že Buly bude bezproblémovou súčasťou mojej svorky. Predtým sa mi to zdalo ako sen, teraz je to skutočnosť.“

 

Naše odporúčania pre majiteľa Bulyho:

 • u Bulyho bol daný základ pre korektné správanie sa, je teraz na majiteľovi, aby prevzal pozíciu vodcu a aplikoval naše rady a odporúčania do každodenného života
  spoločné prechádzky so všetkými psami svorky

 • nedeliť psov do dvoch oddelených teritórií, lebo prípadná neznášanlivosť by sa len prehlbovala a dosiahla by úroveň posadnutosti, psi sa musia naučiť fungovať v jednom spoločnom teritóriu

 • byť spravodlivý ku všetkým členom svorky, všetci prechádzka, všetci hra, všetci odmena.

 • odmeny či už pamlsky alebo hra sa môžu dať jedine ak je pes absolútne kľudný a podriadený. Nikdy nie psovi, ktorý je rozrušený alebo nepokojný. Odmenou odsúhlasujeme jeho správanie. Snažíme sa o to, aby boli psi kľudní a ovládateľní, len vtedy dostanú odmenu.

 • precvičovanie základnej poslušnosti , aby boli všetci ovládateľní a aby všetci akceptovali vedúcu pozíciu majiteľa svorky

 • zúčastňovať sa na skupinových kurzoch poslušnosti, kde bude aj majiteľ usmerňovaný odborníkom a Buly bude neustále konfrontovaný s inými psami a bude naďalej socializovaný

 • majiteľ musí svojmu Bulymu dôverovať, túto energiu Buly vníma, musí cítiť dôveru a silného pána

 • majiteľ si musí byť vedomý toho, že je to dlhodobý proces a Buly vyžaduje disciplínu a žiadne výnimky

 • bolo by vhodné aby sa Buly okrem kurzov poslušnosti zapojil aj do kynologického športu Obrany, aby sa on a aj jeho majiteľ naučili na povel zachytiť figuranta a aj pustiť. Zlepší sa tak kontrola nad psom.

 

Pin It